Realismen på 2 minutter

0

En av tilbakemeldingene jeg får, er at dere ønsker å lære mer om kunsthistoriske retninger. En av mine favorittretninger er realismen, en retning som vokste frem på midten av 1800-tallet med startskudd i Frankrike.

Retningen sees på som en motreaksjon på det vi kaller romantikken (ca 1700-1850), hvor kunstnerne romantisert og presentert verden urealistisk. I stedet ville gruppen av realistiske kunstnere male verden slik den virkelig var.
I spissen finner vi den franske maleren Gustav Courbet (1819-1877). I 1855 åpnet han sin egen utstilling i et skur i Paris. På døren skrev han «Le Réalisme, G. Courbet.» Med dette vågale stuntet ønsker Courbet å revolusjonere kunsten, hvor han ønsket å få frem «det sanne» fremfor «det skjønne». For eksempel verket ”Bonjour, Monsieur Courbet” (1854). Ut i fra 1800-tallet sin standard, så var dette maleriet hverken vakkert eller inneholdt flotte farger. Med andre ord, for de som var vant til den akademiske kunsten, så må dette maleriet virket en smule banalt, barnslig og enkelt.

Gustave Courbet – «Bonjour Monsieur Courbet» (1954). FOTO Musée Fabre/Public domain.

Et annet fint eksempel er Jean-Francois Millet sitt maleri ”Akseplukkere” (1857). Millet ville male bønder slik de var – kvinner og menn ute på marken og arbeidet.

Jean-François – «Millet Akseplukkere» (1857). FOTO: Wikimedia/Public domain.

Før dette ble bønder som regel fremstilt som komiske tomsinger, som for eksempel i Pieter Brueghel sitt maleri ”Bondebryllup” (1565).

Pieter Brughel – «Bondebryllup» (1565). FOTO: Kunsthistorisk Museum Wien/Public domain.

I Norge var det spesielt maleren Christian Krohg som fronter realismen. Også han var opptatt av motiver fra hverdagslivet, som i maleriet «Gammel kone skjærer brød» (1879). Men hans kanskje mest kjente verk er maleriet ”Kampen for tilværelsen” (1889). Motivet er fra hjørnet av Skippergaten og Karl Johans gate, hvor det også i det virkelige liv den gang ble delt ut brød til de fattige. Dette er altså et motiv som kunstneren må ha sett på ordentlig, og som var en del av livet i 1800-tallets Norge.

Christian Krohg – «Kampen for tilværelsen» (1889). FOTO: Wikimedia/Public domain

Liker du KUNZT? Følg @kunzt.no på Facebook og Instagram for bak kulissene.

 

Kilder
E. H. Gombrich – Verdenskunsten (4.utgave, 2003). Oversatt av Ingrid og Jan Askeland.

Svar