Ingrid Wisløff Aars

Ingrid Wisløff Aars
Ingrid er daglig leder ved organisasjonen Kunst på arbeidsplassen med ansvar for utviklingen av organisasjonens kunstsamling, markedsføring og økonomi. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag. Ingrid er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter.

Episoder

#173

Samarbeid

Er kunst på arbeidsplassen viktig?

Er kunst på arbeidsplassen viktig?

90% av nordmenn går i jobb, noe som betyr at de fleste av oss tilbringer mye tid i omgivelser som blir bestemt av andre. Hvordan påvirker arbeidsplassen ditt humør og din psykiske helse? Og har omgivelsene noe å si for kundene? Vi lærer om verdien av kunst på arbeidsplassen i samarbeid med organisasjonen KPA (Kunst på arbeidsplassen).

Les mer

Prisvinnende TV-program om kunst og kunstbransjen. Se alle episodene fra KUNZT for kun 80 kr i måneden eller 800 kr i året. Nå også med eget tilbud til skoler, kunstforeninger og bedrifter.

Flere fordeler