Kunzt

Ved å abonnere på Kunzt aksepterer du følgende vilkår:

INNLEDNING
Kunzt bruker Memberful som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Brukernavn og passord på din Memberful-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Memberful-konto oppdatert og korrekt.

REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ KUNZT
Navn, bilder og andre personopplysninger som du registrerer på Kunzt vil kun bli benyttet av Kunzt i forbindelse med de tjenestene som Kunzt tilbyr. Du kan når som helt endre opplysningene selv, eller sende en epost til kontakt@kunzt.no for å be om at opplysningene skal slettes.

BESTILLING OG BETALING
Abonnement på Kunzt sin digitale tjeneste er til personlig og privat bruk. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av innhold til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Det gis ikke forlengelse i abonnementet i perioder episoder ikke leveres (sommer- og juleferie). Abonnementet belastes som normalt. I perioden når episoder ikke leveres, vil du fortsatt ha tilgang digitalt.

VARIGHET OG OPPSIGELSE
Kunzt sine gjeldende abonnementsperioder er definert som følger: 1 måned = 30 dager, 1 år = 365 dager. Vær oppmerksom på at alle abonnement fornyes automatisk månedlig / årlig men kan avbestilles når som helst. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

RETTIGHETER
Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Kunzt tilhører Kunzt. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Kunzt.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
Kunzt sine digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Kunzt vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles til kontakt@kunzt.no. Kunzt tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Kunzt og deres samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Kunzt og deres samarbeidspartnere har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING
Som aktiv og betalende kunde hos Kunzt vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE
Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder Kunzt seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement. Kunzt har rett til å slette brukeren fra Kunzt ved brukerens vesentlig mislighold av disse vilkårene, eller ut fra en redaksjonell begrunnelse.

ENDRING OG OPPHØR AV KUNZT
Kunzt forbeholder seg retten til å legge ned Kunzt, og i så fall slette all informasjon som er registrert på Kunzt sine nettsider. Kunzt kan la opplastet innhold bli liggende i det digitale arkivet etter at Kunzt er lagt ned, og Kunzt vil fortsatt ha ovennevnte rett til å bruke innholdet i sin redaksjonelle virksomhet.

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Bli abonnement du også

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.