Kunzt

Åsgårdstrand

Åsgårdstrand
Åsgårdstrand er et tettsted i kommunene Horten og Tønsberg i Vestfold og Telemark. Åsgårdstrand ligger ved Oslofjorden cirka 10 km sør for Horten. Fra 1. januar 2010 vedtok kommunestyret bynavn for tettstedet. Åsgårdstrand var først ladested på grunnlag av trelastutførsel, skipsbygging og skipsfart; fra 1650 under Tønsberg, fra 1660 under Holmestrand. I 1752 fikk stedet privilegier på å drive handel med innenlandske varer. På begynnelsen av 1800-tallet var stedet en livlig utførselshavn for trelast, først til England, senere til Nederland. Stedet stagnerte da seilskutetiden var over. En del patrisiergårder fra byens storhetstid står igjen, flere vakre, gamle hus, blant annet Åsgården. Byen har trange smågater med et uregelmessig gatenett. Åsgårdstrand har fra 1880-årene vært et populært feriested. Åsgårdstrand var tidligere et sentrum for malere, først og fremst Edvard Munch og Hans Olaf Heyerdahl. Huset som Munch kjøpte i 1897, ble etter hans død solgt til Horten kommune og åpnet i 1947 som museum. Huset står i dag slik det gjorde da kunstneren selv levde og arbeidet i Åsgårdstrand. Det driftes som en del av Vestfoldmuseene. Det kjente bildet "Pikene på broen" (1905) har bryggen og Kiøsterudgården som bakgrunn. Byen har en rekke mindre gallerier. Åsgårdstrand kirke ble innviet i 1969. Nord for byen ligger Fjugstad naturreservat som er opprettet for å bevare en edelløvskog med en uvanlig stor og rik bestand av ask. Dette er sannsynligvis Skandinavias største sammenhengende askeskog. Kyststien mellom Borre og Åsgårdstrand går gjennom dette reservatet. Første ledd i navnet Åsgårdstrand er gårdsnavnet Åsgård, av ås, 'høydedrag', og gård. Gården ligger høyt oppe på Raet.

Episoder

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Prøv 30 dager gratis

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.