Kunzt

Sundvollen

Sundvollen
Sundvollen (Kroksundvollen) er et tettsted i Hole kommune i Buskerud. Tettstedet har 1184 innbyggere per 1. januar 2020. Sundvollen ligger langs østsiden av Tyrifjorden ved Kroksundet, der europavei 16 krysser over sørenden av Steinsfjorden. Sundvollen er blant annet kjent for Krokkleiva og sin nærhet til Krokskogen. Her finnes også Sundvolden Hotel.

Episoder

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Prøv 30 dager gratis

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.