Kunzt

Axel Revold

Axel Revold
Axel Revold (f.1887 Ålesund, d. 1962 Bærum) var en norsk maleri og elev av Henri Matisse i Frankrike, hvor han studerte freskoteknikk i Paris. Senere gikk han i gang med utsmykningen av Bergens Børs (ferdig 1923), som et av hovedverkene i norsk freskomaleri. Deretter laget han fresker i Oslo. Blant annet hos Hersleb skole (Geografien) (1927), Deichmanske bibliotek (1932), Universitetsbiblioteket (nå Nasjonalbiblioteket, 1933) og Rådhuset i Oslo (1938–1944). Men fresker også i Narvik krematorium (1957), og utførte kartonger for billedvev til Oslo Rådhus og illustrerte Johan Bojers Den siste viking (1926).

Om Frescohallen
Frescohallen, eller tidligere Børsbygningen, var opprinnelig ment som børshall og ekspedisjonslokale for bankvirksomhet. Siden det ble avviklet har det vært litt forskjellig på huset, men nå er det altså hotellet, Bergen Børs, som står ved roret. De har utvider sitt konsept som inkluderer dette historiske lokalet i Vågsalmenningen 1. Frescohallen, som skal bli en del av hotellets tilbud til gjester, så vel som en opplevelse for lokale bergensere.

Navnet Frescohallen kommer av serien med frescomalerier som er laget av Axel Revold (1887–1962). Maleriene danner en storslagen ramme om virksomheten i børshallen, betegnet som et av hovedverkene i norsk billedkunst. Matisse-eleven Revold utførte sin monumentale utsmykning i årene 1921–23, den største oppgave som til da var betrodd en norsk kunstner. Hans utkast ble foretrukket i konkurranse med bl.a.Per Krohg og Henrik Sørensen.

Hallens voksne dimensjon er 26 x 19 meter, og da arkitektene (Schiertz og Solberg) hadde gjort sitt, gjenstod oppgaven å fylle 10 nakne buefelter nesten fra gulv til tak med kunstnerisk liv. Revold løste oppgaven ved å pryde veggene med mennesker i arbeid, og som viser til de ulike virksomheten som danner fundamentet for Bergens økonomiske liv.

Revold utnyttet lærdommene fra Matisse og kubistene i stramt dekorative flatekomposisjoner med motiver fra byens handelsliv. Her møter vi fiskerne på Lofothavet, sjøfolk som frakter produkter, sjauerne på Bryggen, industriarbeiderne, bøndene som dyrker jorden, næringsliv og handel. ”Et rytmisk sammenbundet dikt om det daglige liv” som var Revolds egne ord om kunstverket. Siste hånd på verket la Revold først etter krigen. Han malte da takbuene som binder bildene sammen, og reparerte selv en del mindre skader som kunstverkene var blitt påført under okkupasjonen.

Episoder

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Prøv 30 dager gratis

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.