Kunzt

Einar Granum Kunstfagskole

Einar Granum Kunstfagskole
Einar Granum Kunstfagskole er en kunstskole i Oslo som tilbyr toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med spesialisering andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Utdanningen gir grunnlag for videre arbeid og fordypning innen det kunstfaglige feltet som billedkunst, arkitektur, design, illustrasjon og visuell kommunikasjon. Utdanningstilbudet ved Einar Granum Kunstfagskole er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning. Skolen er med nasjonalt forum for kunstfaglig utdanning, Kunstskolene, som er en samling statlig godkjente kunstskoler og omfatter noen av de eldste og mest etablerte kunstskolene i Norge. Fra 2019 er skolen tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Fra og med våren 2020 er Einar Granum Kunstfagskole med i Samordna opptak til fagskoler. Skolen var den første private kunstfagskolen som ble etablert i Norge. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum, våren 1970, et tremåneders kveldskurs med undervisning tre ganger i uken, i Kongens gate 4 i Oslo. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole. Våren 1971 flyttet skolen til Lybekkergaten. I 1988 fikk skolen statsstøtte på 75 prosent av driftsutgiftene fra 1. august 1988. Granum kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse. Hun ønsket at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning. I 2000 flyttet skolen til Seilduksfabrikken på Grünerløkka, og året etter ble skolen en fagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag. I august 2005 flyttet skolen inn i nåværende lokaler på Vulkan på Grünerløkka. Med et romareal på mer enn 2000 kvadratmeter fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine. Utviklingen av Einar Granum Kunstfagskoles lokaler var del av en oppgradering av hele Vulkan-området, som eies av Anthon B.Nilsen Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen AS. Arkitektkontoret LPO vant konkurransen om Vulkanutbyggingen. De hadde som å skape en tettere integrasjon mellom kunst, design, arkitektur, media og informasjonsteknologi innenfor et begrenset område langs Oslos egentlige hovedpulsåre, Akerselva. Einar Granum Kunstfagskole har i alle år hatt en strukturert fagplan der undervisningen bygges opp med en gradvis progresjon. De senere årene har skolen utvidet innholdet i undervisningen til også å inkludere samtidige kunstneriske uttrykksformer og metoder, med med mer bruk av data, foto, video og digitale medier. Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i tegning og farge. Andre semester undervises det i maleri, tredimensjonal form og profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i kunsthistorie. Hvert emne består av korte kurs, og avsluttes med et selvdrivende prosjekt der studenten kan fordype seg i teknikker og materialer som er blitt presentert i løpet av perioden. Både kurs og selvdrivende prosjekt avsluttes med gruppegjennomganger, og noen ganger med utstilling for et publikum utenfor skolen. Andre studieår velger studenten fordypning i tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene, og det arbeides også tverrfaglig. Hvert semester er inndelt i tre emner; fordypning, kunsthistorie og profesjonalisering.

Episoder

#183

Samarbeid

Slik blir du kunstner

Hvordan blir du kunstner i Norge i dag? Vi undersøker ulike utdanningstilbud innen kunst i Norge; fra Videregående til Folkehøyskole til Kunstfagskole og Høyskole. Episoden er laget i et samarbeid med Einar Granum Kunstfagskole.

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Prøv 30 dager gratis

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.