Kunzt

Kongsberg Kunstforening

Kongsberg Kunstforening
Kongsberg kunstforenings ligger midt i Kongsberg sentrum. Foreningen ble stiftet 15.10 1961 av noen ildsjeler, med bl.a. keramiker Rolf Hansen i spissen. Foreningen disponerer to utstillingsrom. Det største er på ca 82 kvm. Det minste, som er en del av bakgang/garderobe, er ca 8 kvm. Samlet veggareal som egner seg for utstilling er ca 110 kvm. Foreningens formål er å vise bildende kunst og kunsthåndverk av anerkjente kunstnere og ved foredrag og ekskursjoner øke interessen for og forståelsen av kunst. Til og begynne med ble det holdt utstillinger i forskjellige lokaler, men foreningen fikk i 1969 leid fast lokale i fru Rogneruds eiendom Låven, som ved felles innsats ble restaurert og delvis bygget om. KK skjøt inn et beløp på kr 60.000,- som foreningen fikk fra Norsk Kulturråd. KK fikk i 1969 kjøpt Låven og har senere utvidet den med et magasintilbygg takket være et nytt tilskudd fra Norsk Kulturråd, denne gang på kr 250.000,- og stor dugnad fra medlemmene. KK har i dag ca 200 medlemmer og har et styre på 6 personer pluss 2 varamedlemmer. I styret sitter en representant for hver av de 4 hovedkomiteene: utstillings-, opphengnings-, vakt- og arrangementskomite, dertil leder, sekretær og kasserer. Alt i alt er ca 50 personer engasjert i styre og komiteer. KK er medlem av Norske Kunstforeninger (NKF). Gjennom NKF kan vi søke om støtte til frakt av utstillingskunst, til utstyr samt enkelte prosjekter. I henhold til KK sitt formål prøver de å holde utstillinger av forskjellig slag ca. 5-6 ganger pr år. De samarbeider med Glogerfestspillene og Jazzfestivalen om utstillinger i de respektive periodene for disse, og en utstilling legges til høsten som formidlingsutstilling i samarbeid med Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. Salgsprovisjoner fra utstillingene og medlemskontingenten som er en viktig inntektskilde, i tillegg mottar de årlig noe kommunal driftsstøtte og søker støtte fra NKF når det er mulig. De mener å representere et viktig kulturelt innslag i byen. Kunstforeningens utstillinger og andre medlemsarrangementer er deres bidrag til et aktivt foreningsmiljø i Kongsberg kommune, som kan skape avveksling fra en stressende hverdag.

Episoder

Hvis du virkelig vil bli god på kunst - Prøv 30 dager gratis

Over 300 kunstprogram. Rabatt på kunst og kunstinnramming. Rabatt på tegne- og maleutstyr. Eksklusive kunstarrangement. Nyhetsbrev. Pluss flere fordeler. Ingen bindingstid.